Resor http://sv.bhlyqj.com

Flygplan pitotrör Vs. Wing Icing

fartmätare använder pitotrör . Det hänger typiskt under en vinge eller mot flygkroppen av flygplanet . Vingar flygplan är de primära strukturer som ger lyft , vilket gör flygplanet att flyga .
Pitotrör Ice

Om is bildas över pitotrör kommer fartmätare vara felaktig . Piloten skulle fortfarande ha full positiv kontroll av flygplanet .
Wing Isbildning

Ice ändrar formen på vingen , vilket minskar dess lyft och ger tyngd till flygplanet . Detta kan skapa ett scenario där piloten kan förlora kontrollen över flygplanet .
Utrustning

Värme smälter is från pitotrör , och många flygplan har enheter på vingarna att smälta och bryta isen .
Preflight Försiktighetsåtgärder

de flesta flygplatserna tillhandahåller avisningstjänsterför att ta bort is från flygplanet före avresa .
Flyg Försiktighetsåtgärder

Om ditt flygplan inte kan flyga i kända isbildningsförhållanden , undvika att flyga någonstans det finns synliga fukt och frost .