Resor http://sv.bhlyqj.com

Vad är det rätta sättet att säkra lastcontainrar

? Cargo transporteras av många sätt, till exempel lastbil, båt , tåg och flyg över land , luft och hav . I samtliga fall måste lasten säkras , inte endast på utsidan men på insidan , liksom. Säkra Interiör Last

Lasten på insidan av lastbehållarenmåste hindras från att flytta , vilket kan skada lasten . Detta görs oftast med surr spännband som fäster surr barer, hörnposter eller stålringar på golvet eller väggarna av behållaren , fästremmarsedan skruvats tätt för att förhindra förskjutning . Expanderbara hängslen används också för att fylla dödutrymme . Addera Säkra utsidan av behållaren

Säkra yttre av last är väsentligen samma koncept som säkrar inre. Transportören vill inte lasten att röra sig , få tröghet som kan skada lasten eller fartyget . Oftast är tunga spärr tie downs som används för att spänna ner last behållare för att säkra stålpunkter. Dessutom är friktionshöjande material ofta fäst till platsen av lasten för att undvika onödig växling. Addera ditt Ytterligare Säkra Devices

Nedan följer en lista över vanliga använda verktyg för att säkra laster : nät,

kabel , rep , spärr bälten , ståltråd , plastning , kedjor , nylon band och spännare Addera
.