Resor       http://sv.bhlyqj.com

Hur kan jag använda min EZ Pass i Chicago ?

Att köra på en betalväg i Chicago betyder inte att du måste vänta i långa rader på tullstationer . Den Illinois State Toll Highway Authority har infört ett system som automatiskt drar pengar från ett förbetalt konto som heter I- Pass när du passerar en betalstationer . E- ZPass enheter, som används i det nordöstra USA, kan också användas för I- Pass tullstationer , eftersom systemen är integrerade tillsammans under E- ZPass tvärfunktionell grupp . Detta är vad du behöver
Bil
E - ZPass enhet
E - ZPass konto
Visa fler Instruktioner
1

Gå till din statens E - ZPass hemsida och klicka på länken " Kontrollera ditt konto " på hemsidan . Ange ditt kontoåtkomst informationen i textrutorna som tillhandahålls och kontrollera att din e - ZPass konto har tillräckligt med pengar .
2

Kontrollera att din e - ZPass är korrekt installerad på insidan av vindrutan direkt under backspegeln. Om den inte har installerats ännu , installera det . Addera 3

Kör din bil via I- Pass körfält vid körning på avgiftsbelagda vägar i Chicago . Detta kommer automatiskt att dra av vägtull avgift från din e - ZPass konto . Addera